Marte Trætli

Framtiden i våre hender (FIVH) er Norges største miljøorganisasjon og arbeider for rettferdig fordeling av jordens ressurser. Vi mener at hensynet til natur og klima er viktigere enn vekst i forbruk og økonomi. Vi arbeider for at myndigheter og næringsliv legger til rette for at folk gjør grønne og etiske valg.

På julemarkedet skal Marte holde et foredrag – ‘Menneskeheten på kredit’.