Norsk Vegansamfunn

Norsk Vegansamfunn er en demokratisk forening for veganere og veganinteresserte i Norge som jobber for at det skal bli enklere å ta avstand fra utnytting av dyr.

Foreningen legger vekt på etterrettelig, balansert og kunnskapsbasert informasjon om alle aspekter ved veganisme, og jobber for å gjøre begrepet mer kjent blant folk flest.

http://www.vegansamfunnet.no/